Gå til sidens hovedinnhold

Om sykehus: Åpent brev til ordfører Peter Talseth

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iSandnessjøen)

Ref. vårt åpne brev til ordf. Talseth den 27.4.2020 i avisa Helgelands Blad er ubesvart!

Folket har krav på informasjon også underveis – sykehus er vår offentlige felles beredskaps-ressurs – den absolutt viktigste offentlige saken noensinne, og slett ikke en sak for de lukkede rom – men for alle oss innbyggere. Vi vil ha raskt svar i avisa fra ordfører Peter Talseth selv.

1. Ved debatter og avisinnlegg fra ordfører Talseth, er Tovåsen, Drevja og Holandsvika blitt nevnt som plasseringssted for sykehus. I så fall gir du som vår ordfører avkall på vårt store sykehus med ca. 450 arbeidsplasser i Alstahaug kommune – de viktigste vi har i kommunen og for regionen her.

For oss virker det som om at ordfører Talseth ikke ønsker sykehuset til Sandnessjøen sentrum.

I så fall er dette meget sjokkerende. Er dette rett oppfattet?

- To store fakkel tog her siste året – hvert med omkring 5000–6000 engasjerte folk fra byen og omliggende områder gikk med parolen med ordene «Styrk Sandnessjøen Sykehus–To større sykehus på Helgeland!»

- Denne kampen for sykehuset i Sandnessjøen har vært meget sterk og klar også ved alle 1. mai-tog med paroler siden før 1997 – da Rana forandret fylkets vedtak om at Sandnessjøen skulle ha hovedadministrasjonen til de tre sykehus her. Ingen har krevd at sykehuset skal flyttes fra Sandnessjøen sentrum.

Kan ordfører Talseth her kunngjøre hva han; på vegne av innbyggerne – etter 25 års hard kamp – virkelig mener om plasseringen?

2. Dersom ordfører Talseth vil ha sykehuset fortsatt etablert i Sandnessjøen sentrum – og slik inkludere det store, viktige, eksisterende og nyrenoverte sykehus – til fortsatt drift – også med sin viktige akuttberedskap og ca. 450 arbeidsplasser, forventer vi et helt klart svar fra ham.

Vil han legge ned dagens sykehus her, ved å flytte sykehuset fra videre etableringen i sentrum?

Historikk og bakgrunn

Sykehus etablert i kommunen vår i over 200 år, ble etablert på ved Skei her allerede i 1810, og på Skjeggesnes fram til 1865. Det året fikk vi etablert nytt sykehus på Søvik – og videre nytt sykehus i Sandnessjøen sentrum i 1926. Så ble et nytt og moderne tilbygg i sentrum tatt i bruk i 1985. Alstahaug kommune og regionen her på ytre distrikt med sine innbyggere omkring – har fortsatt en lang kamp på over 25 år for sykehuset her, da Otto Hauglin-utvalget startet utredning i 1995.

Nordland fylkesstyre; som vårt folkevalgte organ; vedtok i 1997- med 6 stemmers overvekt; at hovedadministrasjonen for tre sykehus på Helgeland skulle ligge i Sandnessjøen. Så protesterte politikere fra Mo til regjeringen. Nye utredninger for akuttmedisinsk beredskap sendes så ut på høring–etter enormt press fra en større nabokommune. Regjeringen bestemte seg så for å overføre sykehusene til staten. Det ble så, etter en tid vedtatt at hovedadministrasjonen for Helgelandssykehuset–tvert imot fylkets vedtak – skulle etableres på Mo, hvor den nå fortsatt ligger.

Nå i 2019 har styret for Helgeland-sykehuset HF vedtatt som innstilling til Helse Nord

med 7 imot 4 stemmer å gå inn for to større sykehus på Helgeland, i Sandnessjøen og i Mo i

Rana–og DMS i Brønnøysund. Helse Nord har enstemmig innstilt på to større sykehus, ett på ytre og ett på indre Helgeland. Og at hovedadministrasjonen skal flyttes til Sandnessjøen.

Dette ble også vedtatt og endelig bestemt av helseminister Bent Høye i januar 2020.

Vår kommune har aldri vedtatt uttrykket . « i Sandnessjøen eller omegn.» Hvor i all verden er dette uttrykket ... eller omegn. kommet inn. Hvem har foreslått det og tatt det inn, siden politikerne her aldri har vedtatt det?

Kommentarer til denne saken