Gå til sidens hovedinnhold

Om skolemat og valgflesk: "Vi har bedre ting å bruke pengene på"

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å ha det klargjort innledningsvis; Vefsn Høyre ønsker ikke å innføre skolematordning i Vefsn. Ikke fordi vi mener at elever ikke har behov for mat, men fordi vi har bedre ting å bruke pengene på i skolen.
Skolemat har vært utprøvd tidligere i flere nasjonale prosjekter og på Kulstad skole i 2006/2007. Konklusjonen for prosjektet var at kostnadene var så store at det ikke lot seg gjennomføre. Forslag om skolemat ble også behandlet her i Vefsn i 2013 – og enstemmig nedstemt.
Kommuneøkonomien er utfordrende, vi blir stadig flere eldre og kommunen overtar stadig nye oppgaver og ansvarsområder. Vi mener derfor at spørsmålet er ikke om man er for eller mot skolemat – men heller hvordan får vi en best mulig skole med de resursene vi har? Vi må tenke nytt, smartere og prioritere.
Her er noen punkter Vefsn Høyre vil prioritere over skolemat:
Øke pedagogtetthet i 1-4. trinn og i fagene matematikk, norsk og engelsk
Økt lærertetthet gjør at man i større grad kan ivareta både de svakeste, de flinkeste og de midt i mellom. Vi ønsker å prioritere tidlig innsats som gir et bedre læringsutbytte enn å bruke penger på skolemat.
 

Svømming
I følge det norske redningsselskap druknet 18 personer under bading i 2018. Mest utsatt er barn i barneskolealder, ungdom og eldre. Vi har et basseng – men barna får fortsatt ikke nok svømmetrening i skolen. Dette er en viktig sak for oss i Vefsn Høyre og vi har programfestet at alle barn skal lære å svømme.


Flere miljøterapeuter og helsesøstre

I et samfunn hvor stadig flere barn og unge sliter psykisk er det nødvendig med en større satsning på helse og miljø. En forelder kan lage matpakker hjemme – det en forelder ikke kan er å delta hver dag på skolen for å sikre at barnet deres ikke krever for mye av seg selv eller blir utsatt for mobbing.


Videreutdanning av lærere
I Vefsn skolen har vi gode lærere som gjør en fantastisk innsats i skolen. Vi ønsker derfor å satse på etter og videreutdanning for at alle barn skal få gode lærere og et godt faglig tilbud. Dette må vi gjøre for å nå de nasjonale målsetninger innen 2025. Vi mener dette kommer foran skolemat.

Arbeiderpartiet har nå kommet med et valgløfte om skolemat. Det er ikke nevnt noe om hvordan dette skal finansieres og hvor pengene skal hentes. Om de tenker å ta fra andre områder i skolen, eller fra andre områder i kommunen som helse, øke eiendomsskatten eller finne pengene andre steder vites ikke. Det vi vet er at tilrettelegging av skolemat koster vesentlig mer enn brød og pålegg. Fra et parti som har styrt Vefsn siden krigen fremstår dette som rent valgflesk.
Vefsn Høyre har ambisjoner om at skolene i Vefsn skal kunne bli noen av landets beste. For å få dette til må man se til de skolene som faktisk er de beste og lære av dem. Vi må bruke den forskning og kunnskap som er tilgjengelig for å sikre at barna som går ut av Vefsn skolen har de beste forutsetninger for å møte et fremtidig samfunn og leve gode liv.
Vi tror på Vefsn.


Jørn Clausen Malin Lynghaug Johansen
Ordførerkandidat 2. kandidat

Kommentarer til denne saken