Ole Henrik har flyttet rein i Vesterfjellene siden 1984: – Jeg kan også snu på det og si at jeg sjelden eller aldri har sett folk

Ole Henrik Kappfjell er en av dem som eier rein som flyttes over Vesterfjellene. Dermed er han bekymra for flyttleia nå som anleggsarbeidet for vindmøllene er satt i gang. For reindriftsfamiliene betyr fjellet tradisjoner, språk og næring.