Gå til sidens hovedinnhold

"Olderskog barnehage og avgiftsparkering – to dårlige forslag med samme begrunnelse"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På onsdag skal kommunestyret ta standpunkt til to dårlige forslag som har det til felles at de kommer på grunn av svak kommuneøkonomi. Rødt er mot både parkeringsavgift og nedlegging av Olderskog barnehage, og argumentene er lette og greie:

- En parkeringsavgift i sentrum/Sjøsiden vil flytte handelen over til Handelsparken og ta livet av butikkene i gamle sentrum.

- Ti kroner avgift vil kanskje ikke hindre folk fra nabokommuner i å komme hit for å handle, men like viktig er det at det ikke er noe plunder med betaling. Vi hører fra utflytta vefsninger at en grunn til å komme hjem er at det er så lettvint å komme til sentrum.

- Forslaget kommer fordi man ønsker penger i en slunken kommunekasse, og er ikke knyttet til å løse de fremtidige parkeringsutfordringene vi har.

- Olderskog barnehage er smekkfull på tross av nedleggingstrusler. Den ligger der folk bor og er en populær kommunal barnehage. For oss er det uaktuelt å legge ned en full offentlig barnehage og skyve barna over i private barnehager. (For ordens skyld: Vi ønsker at alle de private, flott barnehagene og deres flinke ansatte skal bli kommunale)

- Innsparingen er liten og avhengig av hvor mange av barna som går over i private barnehager kontra kommunale. I verste fall kan kommunen få litt større utgifter!

- Det er overskudd på barnehageplasser i Mosjøen, og særlig på Andås er der ledig kapasitet. Men det er i følge foreldregruppa på Olderskog snakk om oppunder 30 unger. Hvis vi får til alle de flott industrisatsingene vi ønsker oss, med påfølgende husbygging på bl.a. Andås, kan det vise seg at den store barnehagen der ikke var et feilgrep, men et blinkskudd for framtiden. Uansett bør vi ha en reserve av barnehageplasser.

Det som er felles for de to forslagene, er at det kommer som et resultat av at Sp og Ap skulle ha budsjettet til å gå opp, for å finansiere viktig satsing for de eldre. Siden den gang har skatteinngangen bedret seg, men viktigere: Vi har fått en ny regjering, som i alle fall har lovet å styrke kommuneøkonomien. Skal vi da virkelig legge ned barnehager og pålegge handelsnæringen problemer, rett før vi ser i neste statsbudsjett om valgløftene skal holdes?

Torbjørn Os, Gruppeleder Rødt

Kommentarer til denne saken