Gå til sidens hovedinnhold

Økt kompensasjon og momslette trengs nå

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2021 er året reiselivet i Nordland skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise. Da er det avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på 6 prosent, slik at bedriftene har muskler til å skape jobber og verdier til fellesskapet.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført i oktober viser at én av tre reiselivsbedrifter i Nordland har hatt mer enn en halvering i omsetning de siste fire ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Halvparten har permittert ansatte og 43 prosent har planer om oppsigelser som følge av koronaviruset.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med nasjonale og lokale innskrenkinger forrige uke, som truer med å legge nye og kraftige begrensninger på reiselivsbedriftene i tiden som kommer. Selv før disse begrensningene meldte 36 prosent av de typiske «julebordbedriftene» i Nordland, at de har en halvering eller mer i årets julebordbestillinger.

Stortinget må bidra

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringene er i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av faste kostnader i september og oktober og 70 prosent av bedriftens faste kostnader i november og desember. Regjeringen senket som kjent kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det ikke.

Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at stortingspolitikerne øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 80 prosent, slik den var i vår. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned, for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet. Reiselivet består av flere store bedrifter som er av stor betydning for lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

Stikk i strid med hva reiselivet trenger

Regjeringen vil i tillegg å avslutte krisetiltaket med redusert overnattingsmoms, og foreslår å øke momssatsen fra 6 prosent til normalnivået på 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Nordland uteblir. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å kutte priser og tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve, trygge arbeidsplasser og gjøre et comeback i 2021.

Enorme tap i reiselivet

SSBs overnattingsstatistikk for september viser at Nordland hadde en nedgang i antall hotellovernattinger på 18 prosent, mens hotellene og campingplassene hadde en samlet overnattingsnedgang på 17 prosent sammenlignet med september 2019. Størst nedgang var det i Lofoten som hadde en nedgang i hotell- og campingovernattinger i september på 50 prosent.

Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen, flere har mistet jobben og viktig verdiskaping for å trygge velferden, har gått tapt. NHO har beregnet at i perioden januar til september 2020 tapte reiselivet over 46 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store jobbskapingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en jobbskapingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må bedriftene få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på 6 prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Nordland kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

Kommentarer til denne saken