Vi er mange som både er skuffet og forbannet på regjeringas høyrepolitikk. Vi var også mange som ble rørt over de tre tøffe damene som stod fram i Debatten 15.11. Men det var verken tårene til de tre eller programleder Fredrik Solvang som gjorde inntrykk på Erna Solberg. I stedet brukte hun Stortingets talerstol til å jamre seg over at «Mowis salgsrepresentant i Japan nesten har tårer i øynene». Hun bekymrer seg altså for oppdrettsselskapet med et driftsresultat på 2,47 milliarder kroner bare i tredje kvartal!

Det alternative statsbudsjettet til Høyre ville vært en katastrofe for de fattige og syke hvis det ble vedtatt. Her er noen smakebiter:

Kutt i barnetillegget for uføre gjeninnføres, og det kuttes i barnevernet og i Nav. Karensåret på arbeidsavklaring (AAP) gjeninnføres, slik at syke mennesker må over på sosialhjelp i et helt år før de igjen kan få AAP. Feriepenger på dagpenger fjernes, slik at de arbeidsløse ikke kan ta ferie om de får jobben tilbake. I tillegg kutter de det lille regjeringa gjør på tannhelse.

Men de svikter ikke sine rike venner. De 3500 personene med formue over 100 millioner får 185 000 kroner hver i skattelette. Hele "sitte stille i båten"-operasjonen til Høyre er bare et skalkeskjul for den samme, gamle usosiale høyrepolitikken som har kastet massevis av folk ut i fattigdom og økt rikdommen på toppen.

Rødt går i stikk motsatt retning i sitt alternative statsbudsjett. Der viser vi hvordan inntekten kan økes til de som har minst. Vi kutter i regningsbunken og styrker velferden gjennom bl.a. styrket kommuneøkonomi, reverserte kutt i tilskudd til bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser, gradvis innfasing av gratis tannhelse, lavere egenandel på helsetjenester og gratis barnehage for femåringer. Vi får dette til hvis de som har alt for mye betaler mer tilbake til det samfunnet som har skapt verdiene for dem.

Hver gang vi får nye tall fra Statistisk Sentralbyrå, Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjon, så er det mye verre enn man kunne forestille seg. Flere hundre tusen familier forteller at de nå enten må gå til Nav eller frivillige for gratis mat eller hoppe over måltider.

Dagens minsteytelser er det ikke mulig å leve av. Derfor går Rødt inn for en økning av alle velferdsstatens minsteytelser på 12 000 kroner neste år. Det gjelder pensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, studiestøtte, overgangsstønad, tiltakspenger og engangsstønad. Vi øker også barnetrygden. Alt dette er en god begynnelse, men må følges opp med kraftige økninger i kommende statsbudsjetter.

Dette finansieres først og fremst gjennom at de som har høy inntekt, store formuer eller kapital, de som tar ut aksjeutbytte og selskaper med store overskudd må bidra mer. Når Norge setter ny rekord i antall milliardærer, samtidig som fattigdommen øker, viser det at vi trenger en radikal omfordeling for å få ned forskjellene.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn