– Etter flere år med sterke resultater har styret i Coop Midt-Norge tatt en beslutning om å øke kjøpeutbyttet til 3 prosent fra nyttår, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

- Formålet til Coop er å skape medlemsnytte, og vi er veldig glade for å kunne øke kjøpeutbyttet til medlemmene våre. Vi i styret har hatt en dialog over tid med medlemmene i årsmøtet vårt, og basert på den sterke finansielle posisjonen vår og gode resultater var tiden inne, sier Lisbeth Bull Husby, styreleder i Coop Midt-Norge.

«Julegaven» tilfaller Coop Midt-Norge sine 257.000 medlemmer i Trøndelag og på Helgeland. Landets 62 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater og finansiell soliditet, ifølge ei pressemelding fra Coop.

– Økningen betyr at samvirkelaget trolig vil utbetale godt over 300 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for året 2022.