Det er mange myter om sjøulykker. Det er lett å se for seg full storm og høye bølger, og mannskap som blir kastet over bord. Det skjer dessverre, det også, men mange av ulykkene kan ha dramatiske utfall, uten at situasjonen i utgangspunktet skulle tilsi det.

Statens havarikommisjon kom i fjor med en rapport om fritidsbåtulykker på sjøen. Der kommer det fram at så mange som hver femte forulykkede i 2018 omkom etter å ha falt i vannet når de har gått mellom båt og brygge. Ulykkene kjennetegnes ofte av at den forulykkede har vært påvirket av rus. Langt flere ramler uti og skader seg, uten at det havner i noen offisiell statistikk.

Alkohol er en betydelig risikofaktor når man er ute i fritidsbåt. Når vi drikker blir vi mer impulsive, mer risikovillige, og vi reagerer tregere. Det gjør alkohol og båtføring til en svært dårlig kombinasjon. Men også når vi har fortøyd båten kan alkohol skape trøbbel for oss. Alkohol påvirker balansen og koordinasjonen vår. Det gjør det enklere å tråkke feil når man er på vei inn i en båt for å sove, etter en litt for lang og fuktig kveld på brygga. Det er mange kompliserende faktorer. Tau som enkelt kan bli snubletråder. Det er ulike høyder på båt og kai. Det er bølger som flytter båten slik at gapet mellom båt og brygge aldri helt er det samme. Utfallet av å havne i vannet etter en fest på land kan bli fatale.

Stengte grenser fører trolig til en rekordsommer langs norskekysten. Er du en av dem som skal tilbringe ferien i båt? Husk at promille innebærer en risiko for deg hele turen - også når du er fortøyd og bare skal bruke båten som soveplass. Her er fem tips til en trygg båtsommer:

1. Bruk redningsvest eller flyteplagg, dødmannsknapp, kart og annet sikkerhetsutstyr.
2. Bli enig om hvem som skal føre båten og dermed skal holde seg edru – også til hjemturen.
3. Husk at uforutsette ting skjer på sjøen, også når du ligger til land. Når du er beruset takler du det dårligere.
4. Meld fra til politiet om uvettig kjøring eller mistanke om promillekjøring. Ring 02800.
5. Lær deg sjøvettreglene.