Husker du denne?

Kor er hammaren Edvard, du treng han vel nå

når døra skal spikrast igjenn

for i utbygdå Edvard skal ingen mann bu

– du skal reisa til byen min venn

Jann-Erik Skogholt skrev teksten i 1970 og Jack Berntsen satte ny melodi til den i 1974. Sangen ble «symbolet for den kunstneriske og litterære frammarsjen som fant sted i nord utover på 1970-tallet. Det litterære budskapet var som skapt for tiden: Utkant-Norges politiske oppgjør med sentralmyndigheter og kapitalkrefter som toppet seg i EF-striden først på syttitallet» skrev Finn Stenstad i boka «Fram fra de hundre mile – Nordnorsk litteratur fra 1945 til 1992».

Sangen var svært populær og aktuell på 1970-tallet, øysamfunn etter øysamfunn ble råket av skolenedleggelse, mangel på lokale butikker og postvesen, noe som førte til fraflytting. Bygder i innlandet ble heller ikke spart. Dette skjedde også på Helgeland, folk trakk fra øyer og fjellbygder inn til byer og tettsteder. I Mosjøen var det en brennheit konflikt mellom dem som ville skape framskritt og modernisering i byen ved å kvitte seg med hele Sjøgata med tilhørende herligheter og dem som mente man burde ta vare på historien. Sentralisering og byutvikling var det politiske mantra for alle stuereine partier.

Dessverre greier jeg nå i november 2019, godt over 40 år seinere, ikke å fri meg fra tanken om at mange må leite fram hammaren igjen. Det er mange dører som skal spikres igjen, jeg nevner i fleng dører på høgskolen i Nesna, undervisningslokaler i Sandnessjøen og dører på videregående skole i Mosjøen. Heller ikke regionens sykehus vil stå uberørt. Jeg frykter at når alle disse dørene er trygt spikret igjen, sannsynligvis for evig, må den jevne mann og kvinne rundt om på Helgeland begynne å spikre lemmer for vinduer og dører, ta pikkpakket sitt i bilen å dra til en større by.

Et annet sted i sangen heter det:

– Dei har avgjort du Edvard innpå eit kontor

– at den bygdå du bur i skal bort

– men det kunne du vanskeleg veta i fjor

– då valgfriar løfte for stort

Dette ble altså skrevet i 1970, men jeg minner om at dette faktisk minner om det som skjer nå. Det var tross alt valg i høst og valgløftene fløy som linerler i stormkast. Det er mye som tyder på at mange av dem aldri kommer ned. Ferjetilbud kuttes på kysten og E6 i Grane blir ikke bygd ferdig. Selvsagt blir det lokale næringslivet til slutt rammet. De eneste som kommer til å få en oppsving er de som selger hammer og spiker.