En honnør til Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Helgeland er en langstrakt region med mange interesser, og ikke sjelden har vi ulike syn mellom nord og sør, land og kyst. Én sak har derimot samlet Helgeland, og det er kampen for høyere utdanning i regionen. Det har vært tøft for ansatte og studenter å stå i flommen av nedlatende artikler og innslag i riksdekkende media, hvor stemplet som B-tilbud har vært fremtredende. Dette har vært basert på manglende kunnskap, feil fremstilling og en gjengs holdning om at distrikstilbudene har lavere kvalitet. Det hevdes at ingen vil bo på slike steder som Nesna. Slike holdninger rammer ikke bare Nesna, men alle distriktskommuner. Her har folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland løftet frem sannheten og vært selve spydspissen i distriktsopprøret.

Folkeaksjonen har i lang tid jobbet iherdig for at det fortsatt skal være et utdanningstilbud på Nesna. De har kledd seg opp i bunad og nesnalobber som kampdrakt, arrangert møter og utdanningskonferanser, møtt politikere, skrevet leserinnlegg og truffet alle ordførere på Helgeland flere ganger, i tillegg til mange andre ting. De har aldri gitt seg! Hadde ikke folkeaksjonen stått på som de har gjort, så hadde ikke saken stått der den står i dag. De har klart å samle hele Helgeland til et felles opprop om høyere utdanning.

Nå skal det igjen bli oppstart av studier innen barnehagelærer- og lærerutdanning i første omgang. Så skal det satses på flere utdanninger som regionen etterspør, og det blir en stedlig ledelse. Det er utrolig bra at kompetansemiljøet på Nesna skal få ny giv og trygghet. Den flotte bygningsmassen, med diverse spesialrom og fasiliteter, og boligtilbudet nå igjen skal fylles med folk og faglige aktiviteter.

Når man ser hvilken innsats som folkeaksjonen har lagt ned og det resultatet som foreligger, med at det igjen blir et utdanningstilbud, er det all grunn til optimisme. Det borger godt for at det kan utvikles nye spennende tilbud i tillegg til lærer- og barnehagelærerutdanning. Etter- og videreutdanning der samling på campus og naturen rundt som ressurs kan brukes kan gi grunnlag for mye spennende.

Vi vil berømme folkeaksjonen for den fabelaktige innsatsen de har utført. Vi i kommunene rundt er takknemlige for innsatsen og skal støtte opp så godt vi kan! Nå er det å markedsføre tilbudene som gjelder! Vi ønsker lykke til med utvikling av tilbudet på Nesna både på kort, og lang sikt.

Ellen Schjølberg (ordfører Grane), Harald Lie (ordfører Hattfjelldal) og Berit Hundåla (ordfører Vefsn)