«Nytt sykehus - nytt Helgeland»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

ÅF Advansia (ÅFA) skal utføre en alternativskillende økonomisk analyse for HSYK 2025, allerede nå ser vi at Helgelandsykehuset (HSYK) legger føringer for den jobben ÅFA skal utføre, i teorien skal en slik analyse skje mest mulig «uhildet».

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har tidligere lagt frem i høringssvar til prosessen, i leserinnlegg og i brevs form til styrene i Helse Nord (HN) og i HSYK, opplysninger om de åpenbare feil i økonomiske beregninger og i bruk av statistikk som Deloitte har fremført mot «ETT Nytt Sykehus Sentralt Plassert på Helgeland». Det som undrer oss, er at ikke Adm. Direktør, styre og styreleder har inntatt en mer ydmyk holdning i prosessen videre, siden det er påpekt så mange ufullstendigheter og mangler i utredninger utført senere enn 2014, dette fra mange hold og faginstanser. Det har også kommet varlingssaker mot sentrale deltagere i administrasjonen ved HSYK 2025, noe som burde skapt en mer forsiktig fremferd for å sikre legitimitet i prosessen fremover, igjen har HSYK feilet rundt dette da ÅFA ikke ble bedt om å forholde seg til lokale vedlikeholds sjefer ved gjennomgang av de eksisterende sykehus, den som var med fra administrasjonen skulle ikke vært med siden varslingssakene fortsatt ikke er av-dømt rundt han.

Under siste styremøte ble det fremlagt i vedtaksforslag (forslag 77/2019) fra styremedlem Jann Georg Falch hva ÅF Advansia burde vektlegge, utrede og å analysere, dette ble nedstemt av styre og styreleder i HSYK, den eneste i styre som stemte for dette sammen med Falch var Tone Hauge, vi lurer spesielt på hvorfor de ansatte sine representanter ikke var med og stilte seg bak vedtaksforslaget? Forslaget innehold alle relevante spørsmål som vi hele tiden har etterspurt og møtt fra befolkningen på Helgeland, spørsmål det er avgjørende viktig å få brakt frem, belyst og av-dømt for å kunne gjøre et rett og viktig vedtak om nytt sykehus på Helgeland.

Det som gjør det hele komisk uten at vi føler behov for å le, er at Jann Georg Falch er Helse Nord sin representant i styret, altså i klartekst ber eieren til HSYK, styre i HSYK, legge til grunn et arbeids grunnlag som ÅFA skal jobbe etter, slik at HN skal sitte med et godt grunnlag å ta en god avgjørelse når de får saken på sitt bord i Tromsø, ett grunnlag HN nå ikke får. Jeg håper Adm. Direktør, styre og Styreleder i Helse Nord legger seg dette på minne når de får anbefalingen fra HSYK om fremtidig sykehus struktur for Helgeland.

HN har antydet at en investering på 3,5 mrd. for HSYK burde være realistisk og uproblematisk, likevel gjentar Helgeland Sykehuset (HSYK) at det knapt er gjennomførbart å bygge ett helt nytt sykehus, de vil helst renovere, selv en investering på 3,2 mrd. kan være problematisk fra HSYK sitt ståsted, dette sett opp mot uttalelser og utredninger kommet derfra.

Det kan virke som at administrasjonen i HSYK som er plassert på Mo I Rana, ønsker å kunne fortsette å administrere fra det sykehuset som ligger mest usentralt til for befolkningen på Helgeland, funksjoner har blitt «sentralisert» til sykehuset i utkanten av Helgeland suksessivt de siste 15 år. Ønske om å oppgradere sykehuset i Rana for 1,5 mrd. bærer preg av å ha vært ett mandatet som administrasjonen har hatt ligget i bunn i de fleste utredninger utført av HSYK siden 2014, dette ble tydelig etter PWC rapporten kom i 2014 denne kunne indikere andre løsninger en Mo I Rana.

Tidligere utbygginger og ombygginger ved Rana Sykehus har blitt betydelig dyrere enn budsjettert, vi sitter med opplysninger fra fagfolk på bygningsingeniør nivå, at Rana sykehus inneholder vanvittig mye asbest, til og med inne på rommene som pasientene ligger på er det blant annet asbest i «vindusbrett». Slik at den lave kvadratmeter pris på renovasjon/ombygging må sies å være satt kunstig lavt for Rana sykehus sitt vedkommende, bare sanering av asbest vil spise opp store deler av beløpet, og det før man har fått begynt ombygging.

På Helgeland er vi 78.000 innbyggere, tar vi nye Kirkenes og nye Narvik sykehus som utgangspunkt ligger investering pr. innbygger et sted mellom 600 tusen og 800 tusen pr. hode, det er en sammenheng mellom investeringer og folketall, selv om ikke denne grafen er helt lineær med økende pasient grunnlag, så kan vi i overført betydning si at Ett Nytt Sykehus sentralt plassert på aksen Mosjøen-Sandnessjøen kan bære en investering mellom 4,7- 6,18 mrd. overført fra eksemplet Kirkenes/ Narvik (da har vi også regnet inn psykiatri i alternativene). Skulle HSYK styre føle behov for å være forsiktig, så kan man beholde psykiatri i Mosjøen som i dag, og senere legge det inn i byggetrinn 2, ifølge HSYK tar man da ut 420 mill. fra investeringsbeslutningen. Løsningen blir i så fall lik det man har i Bodø og Tromsø i dag, og man oppnår likevel de aller fleste effektivitets gevinstene som ligger i ETT modellen.

Norge liker å fremstille seg som verdens rikeste land, men det bygges stort sett for smått og for lite fremtidsrettet i dag, da vi var fattig fikk vi det til, bare se på sykehuset i Mosjøen som ble bygd for 50 år siden, det hadde 40 mål tomt, og det var forbered for flere etasjer I høyden.

Vi er tilhengere av å bygge ETT helt nytt sykehus sentralt plassert på aksen Mosjøen- Sandnessjøen, dette er samfunnsøkonomisk/bedriftsøkonomisk billigst, for oss innbyggere er det den løsningen som vil hensynta pasient/pårørende best når det gjelder reisetid på hele Helgeland.

Selv om man bygger et sykehus til 3,5 mrd. er vi er tilhengere av å bygge skallet for størrelsen man ønsker og tror man trenger (mest kostnad effektivt), skaffe tomten som er stor nok for utvikling de neste 50 år (PWC rapport 2014) og man kan deretter innrede bygget etter behov, økonomi for å kunne innrede vil bli lettere når man får samlet funksjoner, og man kan bruke kostbart utstyr mer, vi kan etter hvert ta hjem flere funksjoner som eksempel barneklinikk. Bedre økonomi vil også skape handlingsrom for bedre prehospitale tjenester for de som bor lengst unna den «urbane kjerne». Vi vil da ha to DMS ’er ett i Nord og ett i Sør, ansatte, pasienter og pårørende vil kunne nyte godt av mindre byråkrati, bedre samhandling og god pasientbehandling på ett «sikkert sted», de fleste får en levelig pendleravstand for å jobbe ved ETT sykehuset og for å betjene DMS’ er, dette skaper pasientsikkerhet, god rekrutering og godt arbeidsmiljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken