Gå til sidens hovedinnhold

Nytt aktivitetssenter: "Viktig for et godt liv"

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ovennevnte overskrift ble brukt av Helgelendingen den 25.mars 2019 da avisen orienterte leserne om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber for å realisere et helt nytt aktivitetssenter for eldre i Mosjøen.

Tiltaket synes for meg å være både interessant og nødvendig. Allerede den 10.juni 2013 fremmet undertegnede i eldrerådets møte følgende forslag til vedtak:                

"Eldrerådet foreslår at det snarest oppnevnes et arbeidsutvalg som skal utrede etablering av servicesenter for eldre i Vefsn. Servicesenteret bør baseres på delvis selvfinansierende virksomhet, f.eks. innbetaling av leie for lokaler benyttet av frisør, hud- og fotpleiepersonale, kantinepersonale m.m. Dessuten må en kunne regne med frivillig arbeidskraft gjennom ideelle organisasjoner og pensjonistforeninger."

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og undertegnede fikk i oppdrag å orientere kommunestyrets medlemmer i deres kommende møte.

Senere, den 9.februar 2015, fattet eldrerådet etter forslag fra undertegnede følgende enstemmige vedtak:

"Eldrerådet viser til sitt vedtak i møte den 10.juni 2013 og foreslår fortsatt at det snarest oppnevnes et arbeidsutvalg som skal utrede etablering av et servicesenter for eldre i Vefsn. Eldrerådet forutsetter å bli representert i et eventuelt arbeidsutvalg. Forslaget sendes Vefsn formannskap ved ordføreren til videre behandling." 

Også denne gang møtte jeg på vegne av eldrerådet kommunestyrets medlemmer i møte den 15.april 2015 for å orientere om sakens behandling i eldrerådet.

Det er derfor svært gledelig å kunne lese i Helgelendingen at en arbeidsgruppe nå er i gang med å realisere et aktivitets- og servicesenter for eldre i Mosjøen. Jeg har tro på at denne arbeidsgruppen vil lykkes. Den er bredt sammensatt av dyktige personer som sikkert har god innflytelse blant et flertall i kommunens avgjørende organer.

Jeg anmoder både pensjonistforeninger, øvrige foreninger og enkeltpersoner å slutte opp om tiltaket når nødvendig behov er til stede. Samtidig ønsker jeg Lill Inger Reinfjell og medarbeidere lykke til  med det videre arbeid.

Randolf  Brattlie

Kommentarer til denne saken