Selger retten til å bygge ut Øyfjellet for 288 millioner kroner

Eolus vind har inngått avtale med Aquila Capital om finansiering av Øyfjellet vindkraftverk.