Vevelstad kommune søker nå etter ny rådmann. Søknadsfristen er satt til 31. desember.

I august i år ble det kjent at daværende rådmann, Sidsel Haraldsen, og Vevelstad kommune inngikk enighet om å avslutte arbeidsforholdet.

Signar Kristoffersen, rådmann i sømna gjennom 15 år, ble konstituert som rådmann 1. september og har avtale med Vevelstad kommune til 1. februar 2016.