Hytter, brukshistorie, stier, vadesteder og anbefalte ruter er nå samlet, skrevet ned og tegnet inn i et nytt turkart over Lomsdal-Visten nasjonalpark. Parken ligger i Vefsn, Grane, Brønnøy og Vevelstad kommuner, og ble opprettet i 2009.

- Det nye turkartet inneholder mer detaljert informasjon enn i de gamle kartene. Men ikke minst så er hele parken nå tegnet inn over kun to kartblad; et for den nordlige delen og et for den sørlige delen. Tidligere måtte turgåere baske med nærmest en haug kartblad for å kunne ha oversikt over hele parken, sier nasjonalparkforvalter Thorild Lamo.

Hun har lagt ned mye arbeid på å presisere informasjonen om villmarka i parken. Hun har blant annet gått opp stier og ferdselsårer med GPS for å gjengi stiene mer presist på det nye kartet.

- Det var en del til dels store feil om flere stier i de gamle kartene. Kartet er generelt oppdatert med tilleggsinformasjon, sier Lamo.

Baksiden på det nye kartet inneholder mye tekstinformasjon, supplert med nye bilder fra ulike steder. Her er mange aspekter ved områdets historie beskrevet.

Oppsynsmann Carl Norberg legger ikke skjul på at Lomsdal/Visten ikke akkurat er den enkleste parken å ferdes i.

- Landskapet er langt mer krevende å gå i enn for eksempel i Børgefjell nasjonalpark. Samtidig gjør dette parken mer spennende. Den er både en slags siste villmark, men samtidig et område med en lang historie om bosetting, sier Norberg.

Kartet har vært på tegnebrettet i mange år, og er finansiert via en fylkesdelplan av Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og av de fire kommunene som er en del av parken. Styreleder Ken-Richard Hansen i nasjonalparkstyret sier at det er flere årsaker til at det har tatt lang tid å få realisert kartet.

- Prosessen ble avbrutt, av flere årsaker. Et turkart sto ikke i realiteten høyest på prioriteringslista i forbindelse med fylkesdelplanen. Nå er vi i mål, sier Hansen.

- Hvilket forhold har dere til parken?

- Vi er på turer i parken. Jeg har også sau på beite der, sier Hansen, hjemmehørende i Vevelstad kommune.

- Parken er en miks av vill natur og det livet folk har levd der, fra langt tilbake i historien. Den er også spesiell fordi parken neppe noen gang blir en ekstremt mye besøkt park, sier Lamo.

- For meg er den spesiell fordi du i løpet av kun 100 meter gange kan oppleve å gå fra en type landskap til en annen type landskap, sier Norberg.

- Kan mer uerfarne fjellfolk går i parken?

- Ja, her er mange områder som egner seg for dagsturer, eller korte overnattingsturer, for eksempel ved Gåsvatn-området, fra Skjørlegda, og fra Børjedalen og Landsmarka. Her er mange muligheter for enklere turer, sier Lamo.

Kartet er for øvrig trykket opp i 2.000 eksemplarer, og skal selges på flere lokale utsalgssteder. Kartet er tilrettelagt for navigering med kompass.