Nordland fylkeskommune opplser at flere geologiske inspeksjoner av fylkesveitunneler skal finne sted i uke 32.

Det skjer som et ledd i sikkerhetsarbeider som nå pågår i flere tunneler i fylket.

Fra 7.-8. august stenger Fykantunnelen i Meløy, på fylkesvei 17.

Fra 9.-10. august stenges Glomfjordtunnelen langs samme vei.

Også Reinhornheia tunnel i Beiarn, langs fylkesvei 813, stenger. Tunnelen holder stengt 11. august.

- Trafikk forbi inspeksjonsstedene i Fykan og Reinhornlia blir avviklet ved hjelp av kolonnekjøring, opplyser fylkeskommunen.

Glomfjordtunnelen stenges for lette biler som kan kjøre via den kommunale veien fra Glomfjord til Glommen. Større biler eskorteres av følgebil gjennom tunnelen.

Inspeksjonene finner sted på dagtid, fra klokka 08.00 til klokka 20.00.

- Det jobbes kun i en tunnel av gangen.