Veterinærinstituttets nylige undersøkelser av ti elver i Vefsnaregionen, viste at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ikke ble påvist.

Etter å ha vært behandlet for parasitten i 2011 og 2012, har vassdraget vært stengt for fiske. Nå er alle vassdragene med unntak av Fusta friskmeldt og det feires bønnhørlig på stamfiskhuset ved Laksforsen ved å åpne luken i laksetrappen.

Det skal tas flere prøver i Fusta før også dette vassdraget blir åpnet. Et forsiktig anslag er at Fusta kan åpnes  i 2022-2023.

Les også: Fyller elva med framtidens storlaks

Tomas Bjørnå, prosjektleder for Mosjøen Omegn Næringsselskap (MON) skal åpne luken og det gjør han blant annet sammen med representanter fra Mattilsynet, Fylkesmannen og Veterinærinstituttet. Der vil også Mattilsynet etter hvert offentliggjøre hvike elver som nå har blitt friskmeldt.

Etter at lakseluken er åpnet vil det være en markering med mer informasjon på Laksforsen turistcafe.

Les også: Laksetrappa i Laksforsen utsatt i to år: - De skulle ha vært på plass allerede i vår

Les også: Vefsna regionalpark vil snart være oppe å gå for fullt

Rotenonbehandlinga av Vefsnavassdraget er det største enkeltstående tiltaket mot Gyrodactilus Salaris i Norge. Etter at behandlingen ble igangsatt i 2011 har over 300.000 liter rotenon sørget for at millioner av fiskeliv gått tapt for at villaksen skal få en mulighet til å komme tilbake til Vefsna igjen.

Vefsna

 

  • Vefsna (sørsamisk Vaapstenjeanoe) er en 160 km lang elv i Nordland fylke.
  • Den har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mellom Norge og Sverige. Den renner gjennom kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn og passerer Mosjøen før den renner ut i Vefsnfjorden.
  • Historisk er Vefsna en viktig lakseelv, men det var før den ble infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
  • Elva skal være friskmeldt i 2017.
  • Parasitten har tatt livet av laksestammene i og rundt Vefsnavassdraget. 35 år etter at parasitten begynte å herje i vassdraget, bestemte regjeringa seg for å bevilge 155 millioner kroner til å ta knekken på den dødelige parasitten.
  • Vefsna er preget av inngrep iform av reguleringer, masse uttak, laksetrapper, skogsdrift og landdbruk langs etter hele vannstrengen.
  • Vefsna ble også tungt regulert på 50-tallet da Gluggvasselva, Elsvasselva og flere mindre vassdrag ble overført til Røssvatnet under Røsåga-utbyggingen. Det har lenge pågått en debatt om elva skal bygges ut i større skala eller ikke, men etter den rødgrønne regjeringen fikk makten i 2005, har Statkraft skrinlagt planene.
  • Prosessen rundt vernet har skapt stort engasjement i lokalmiljøene rundt Vefsna. Vefsna ble blant annet vernet før det forelå en konsekvensutredning. (Kilde: NRK/Wikipedia.)