Ikke prøvefiske i Vefsna i 2017 - Sikter på laksestart neste år

Illustrasjonsbilde Vefsna

Illustrasjonsbilde Vefsna Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Vefsna har vært stengt for fiske fra 2011 fordi vassdraget måtte rotenonbehandles for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Et omfattende arbeid har pågått i årene etter 2011. Vefsnvassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) siktet inn mot laksestart allerede i år, men har nå konkludert med at oppstarten blir i 2018. Det åpnes ikke for et begrenset prøvefiske 15. juli i år.

Les også: 5.000 gytelaks og 10.000 store sjøørreter i Vefsna (pluss)

Søkte i mars

– Vi håper og tror at elva blir friskmeldt senhøsten 2017 slik at vi får til en vellykket oppstart til neste år. Nå vil vi bruke tiden på å jobbe fram gode løsninger for kortsalg, desinfisering, oppsyn og fangstrapportering, sier styreleder i VeFI, Gustav Busch Arntsen i en pressemelding.

Vefsnvassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) består av alle rettighetshavere i Vefsnvassdraget, fra Hattfjelldal til Mosjøen. Laget skal drive bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i vassdraget.

VeFi søkte i begynnelsen av mars i år om et utvidet prøvefiske. Med bakgrunn i møte med Miljødirektoratet og Mattilsynet i februar syntes dette å være realistisk. I og med at elva ikke er friskmeldt krever det en dispensasjon fra Mattilsynet i tillegg til at Miljødirektoratet gir tillatelse i forhold til uttak av fisk med videre. Disse prosessene tar svært lang tid og VeFi har nå konkludert med at det beste er å sikte seg inn mot 2018.

Ifølge nasjonal handlingsplan mot lakseparasitten skal det ikke åpnes for et ordinært fiske i perioden fra behandling fram til friskmelding. Reetableringsarbeidet har gått utrolig bra så langt og VeFi er svært optimistisk for framtiden.

Best mulig rustet

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ble stiftet 22. september i 2016. Å ha et forvaltningslag er lovpålagt og man kan ikke søke om fiske uten dette. Alle rettighetshavere må være tilsluttet forvaltningslaget for å kunne utøve fiske.

– Vefsna er et stort vassdrag og vi er ydmyke for at det må et formidabelt arbeid til for å få elva tilbake til gamle glansdager. Men mange har ideer og planer om virksomhet i forbindelse med laksefiske, og det er veldig bra. Det er her det store potensialet ligger. Samtidig må vi ha tålmodighet slik at vi kan bygge opp en god og forsvarlig lokal forvaltning, slik at vi bygger framtida for vassdraget solid, sier Arntsen.

Nytt i år er at rettighetshaverne er mer involvert i prøvefisket og vil teste ut blant annet rapporteringssystem i løpet av sommeren. Dette gjør vi for å være best mulig rustet til å komme sterkt tilbake, når et ordinært fiske tar til i 2018.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken