Klar oppfordring: – Gå til politiet dersom du ser fiskere uten gule vester

ANMELDER: Jim Nerdal er klar i sin oppfordring.

ANMELDER: Jim Nerdal er klar i sin oppfordring. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Styreleder Jim Nerdal i Vefsnalaks går hardt til verks mot folk som fisker ulovlig

DEL

– Vi definerer tjuvfiske som miljøkriminalitet. Jeg oppfordrer alle som ser fiskere som fisker uten å ha på godkjent gul vest om å politianmelde. Alle som fisker i fiskeforbudssonene, fisker ulovlig, sier styreleder Jim Nerdal i Vefsnalaks.

Han viser til at det i sommer foregår et organisert prøvefiske i elvene, på oppdrag fra Veterinærinstituttet. Prøvefiskerne har på gule vester.

Bakteppet for saken er at Vefsn kommunestyre har vedtatt nye grenser mellom elv og sjø i Vefsna, Fusta og Drevjo.

For Vefsnas del er den nye grensen plassert fra lengst nord på Alcoas anlegg, til et punkt i terrenget et stykke nord for Marsøra. Elva sør for denne grensen er definert som – nettopp – «elv». Området nord for grensen er definert som «sjø».

Alle som fisker i området definert som «elv», må kjøpe fiskekort. Alle som fisker i områder definert som «sjø», slipper å løse fiskekort.

Gamle Øybrua

I vassdrag som er behandlet mot gyrosmitte er det fortsatt ikke åpnet for fiskekortsalg, da vassdragene foreløpig ikke er friskmeldt etter behandlingen.

En friskmelding av vassdragene i vefsnaregionen er ventet til høsten. Den vil i så fall gjelde for alle vassdragene, men inntil videre ikke for elva Fusta og tilhørende innsjøer Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet.

Fram til fisket ble stengt i Vefsna i forkant av behandlingen som foregikk i 2011 og 2012, eksisterte en tradisjon med fritt fiske nord for gamle Øyfjellbrua.

I praksis betød dette at det var akseptert å fiske uten å løse fiskekort for eksempel utover langs stien mellom Øya og Marsøra, et område som til dels mye brukt som utfartsområde og poengsankere til Sommertrimmen.

På motsatt elvebredd, ved den nye «Alcoaparken», har Alcoa i samarbeid med Vefsn kommune nylig opparbeidet ikke bare en ny park, men også en tilrettelagt fiskeplass.

Verken her eller langs stien til Marsøra vil det i framtiden være lovlig å fiske uten å ha løst fiskekort.

Nerdal sier at det vil være «meningsløst» dersom det skulle være «fritt fram» for fiske i deler av elvene.

– Jeg vet egentlig ikke helt hvordan ordningen med fritt fiske nord for Øybrua kom i stand. Den framstår for meg som forunderlig. En slik ordning vil medføre at kontrollen med beskatningen av ørret- og laksestammene vil være dårligere. Vi må vite hva som blir tatt opp for å kunne forvalte elvene godt. Det blir ikke minst vanskeligere å ha så optimal som mulig kontroll med desinfisering av fiskeutstyr og annet, sier Nerdal.

Desinfisering – viktig

Det er grunn til å tro at fiskekortsalget åpner fra sesongen 2018. Nerdal sier at du aldri kan være 100 prosent sikker på at alt av utstyr blir desinfisert i forkant av fisket.

– Du får ikke kjøpe fiskekort før du dokumenterer at utstyret er desinfisert. Dette gir jo en viss grad av garanti. Men vi vil nok oppleve episoder med tyvfiskere også i framtiden. Så helt sikre blir vi ikke. Jeg har for øvrig stor tiltro til at sportsfiskere flest tar problemet på alvor. Jeg frykter nok at enkelte ikke av ond vilje men av mangel på kunnskap kan bruke utstyr som ikke er desinfisert, sier Nerdal.

– Hva med rafting og annen virksomhet som blir etablert i elvene?

– Vi frykter ikke tilbudene som er under oppseiling i Vefsna nå om dagen. Dette er høyst seriøse aktører som sørger for at alt utstyr blir desinfisert. Det er verre med uprofesjonelle aktører.

– Hva gjør Vefsnalaks for å redusere smittefare?

– Vår viktigste oppgave er å bidra med informasjon til forvaltningslagene i vefsnaregionen. Det er forvaltningslagene som selv etablerer praktiske ordninger rundt dette, sier Nerdal

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken