- Den 19.september er planen at styret skal møtes i Hattfjelldal. Da håper vi at alt blir signert og vi får det juridiske på plass, sier styremedlem i Vefsna regionalpark for Vefsn, Leif Ståle Søfting. Han forklarer videre hva det juridiske består av.

- Da skal styret konsititueres og det skal velges en styreleder blant de seks styremedlemmene i Vefsna regionalpark som er valgt av kommunestyrene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I tillegg skal vi begynne jobben med å få på plass en daglig leder. Akkurat nå er det mye armer og bein med å få på plass samarbeidsavtale mellom kommunene og avklare vertskommune som blir ansvarlig for administrasjon, sier Søfting.

Opprettelsen av Vefsna regionalpark ble vedtatt av kommunestyrene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på slutten av året i fjor.

Les også: - Jeg håper vi kan evaluere hele skiten

Les også, leder: Vi tror folk flest, politikerne inkludert, savner en klar forklaring og redegjørelse om hva en regionalpark er, og minst like viktig – hva den ikke er

Les mer: Fire kvinner, to menn og en regionalpark i støpeskjeen – men mangler styreleder og daglig leder

- Jeg synes det er rart om folk har den oppfatningen at de ikke forstår hva Vefsna regionalpark skal være. De som lurer på det kan lese seg opp på kommunestyrepapirer og på de hundrevis av dokumenter som finnes om andre parker, for eksempel Telemarkskanalen og hva de har fått til, mener Søfting.

Han informerer videre om hvordan Vefsna regionalpark sitt innhold skal bli mer konkret.

- Det ligger i dokumentene hva parken skal drive med, det handler om mulighetene i og rundt elva for natur og kultur. Den konkrete aktivitetsplanen om hva parken skal jobbe med, skal lages på møtet 19.september. Når det er på plass er det bare å gi gass. Allerede i høst vil folk merke aktivitetene som skal arrangeres av Vefsna regionalpark, for det vil lages en plan både for 2017 og 2018, sier Søfting.

- Nå har vi innleid Rune Jacobsen til å gjøre konsulentoppgaver og fungere som daglig leder, men vi må få ansatt en person som vil jobbe fulltid som daglig leder for regionalparken.