Reindriftssamene i viktig møte med NVE: – Vi er fortsatt sterkt imot vindmølleparken