Enhetsleder for folkehelse i Vefsn kommune, Anne-Marit Almås Marken, ba via sosiale medier vefsningene om å sende inn sine beste forslag til badesteder i kommunen. Et par uker senere har forslagene strømmet inn, og flere av dem har Almås Marken verken vært på eller hørt om tidligere.

– Det er helt tydelig at det er mange ukjente perler rundt omkring, sier enhetslederen som nå ønsker å få kartlagt badestedene i større grad enn tidligere.

– Vefsn kommune skal få en ny hjemmeside, der det å gå ut på tur skal få et større fokus. Vi vil oppfordre innbyggerne til å bruke nærmiljøet sitt, både for å skape og for å holde seg i aktivitet. Et flott badested er noe som kan bidra til dette.

Kommunen kan likevel ikke ta ansvar for vannkvaliteten på alle forslagene som kommer inn, og Almås Marken understreker at bading der vil skje på eget ansvar.

– Vi har syv steder vi jevnlig tar vannprøver på, og det er disse vi tar ansvar for og kommer til å markedsføre. Det er dessverre umulig for oss å sjekke vannkvaliteten i hver eneste lille kulp, men vi har god spredning på de stedene vi tar prøver på og der vet vi at kvaliteten er tilfredsstillende.

Kommunen tar i dag prøver av vannet på Baågneset, Bystranda, Drevvatnet, Luktvatnet, Ømmervatnet, Langøra og Mostjønna.

Bildeserie

Bading, grilling og folkeliv på bystranda