Desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland skal til Stortinget

LOBBYISME: Bjørnar Moxnes (t.v.), Gunnvald Lindset og Seher Aydar møttes 27. september. Berit Mortensen var ikke til stede da bildet ble tatt.

LOBBYISME: Bjørnar Moxnes (t.v.), Gunnvald Lindset og Seher Aydar møttes 27. september. Berit Mortensen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Gunnvald Lindset i Vefsn Rødt med mange budskap til Rødts eneste representant på Stortinget

DEL

I slutten september møtte fylkesleder i Rødt i Nordland, Gunnvald Lindset fra Vefsn, Rødts eneste stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes. Møtet foregikk på Stortinget.

Moxnes sitter i Den utvidete utenriks- og forsvarskomitè, Finanskomiteen og i Fullmaktskomiteen.

Med seg hadde Lindset tidligere ansatte ved sykehuset i Sandnessjøen; jordmor Berit Mortensen, og helsepolitisk rådgiver i Rødt Seher Aydar.

Lindset sier at han tok opp flere tema med Moxnes. Men et av de mest aktuelle temaene var nok bortfallet av den desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland.

Lindset sier at han ba Moxnes ta opp saken i Stortinget.

– Svaret var at han skulle innhente en del opplysninger om saken og ta den opp, trolig i Stortingets spørretime. Jeg forklarte at Fylkestinget i Nordland enstemmig har vedtatt en uttalelse mot nedleggelse av utdanningen. Vi ønsker at utdanningen skal styrkes. Årsaker er at sykepleiermangelen er så stor, med en manko på 600 sykepleiere bare i Nordland, og nærmere 6.000 på landsbasis, sier Lindset.

Han viser til situasjonen i Vefsn kommune, en sak Helgelendingen har omtalt flere ganger.

– Over 20 ledige sykepleierstillinger og ingen søkere. Parallelt legges altså den desentraliserte utdanningen på Helgeland i realiteten ned. Da blir det enda vanskeligere å rekruttere sykepleiere. Dette er spesielt ille med tanke på at det blir flere eldre i samfunnet, og dermed flere med pleiebehov, sier Lindset.

Foretaksmodellen: - Legg den bort

Med seg i den verbale bagasjen hadde Lindset også mer klassisk Rødt-politikk, for eksempel et ønske om å avvikle systemet som sykehusene blir styrt etter i dag; nærmere bestemt foretaksmodellen.

– Vi ønsker å mobilisere for å avvikle modellen. Bakteppet er situasjonen i vår i den såkalte Babcock-saken i forbindelse med anbudet på ambulanseflyging. Her kom foretaksmodellen og anbudssystemet i modellen i fokus, sier Lindset.

Han legger til at Rødts sentralstyre trolig neste vår skal til Skottland for å lære mer om erfaringer skottene har etter at en modell som likner på den norske foretaksmodellen, ble avviklet for en del år siden.

– Så vidt jeg vet så er erfaringene i Skottland svært gode, sier Lindset.

Han luftet også et ønske om at kommunene bør etablere flere fastlegestillinger.

– Vi bør ha fast ansatte leger i kommunene. Unge leger i dag krever helt andre arbeidsforhold. Vaktordningen, for eksempel, som legene er en del av har tradisjonelt vært alt for belastende. Vi ønsker å sikre stabilitet for legene, sier Lindset.

Jernbaneutvikling

Lindset tok også opp et krav om dobbeltspor på jernbanen mellom Kiruna i Sverige, og Narvik, og oppgradering og utvikling av Nordlandsbanen, både for større muligheter på passasjersiden, men ikke minst for å kunne frakte mer gods på jernbanen framfor på veiene.

– Vi har nå en situasjon hvor selskap som Cargo Net trekker seg ut av muligheter på Nordlandsbanen. Mer gods går dermed over til veiene, stikk i strid med våre ønsker. Vi ønsker for øvrig at Nordlandsbanen skal bli med i et prøveprosjekt med bruk av hydrogenlokomotiv. Sintef har laget en rapport som viser at Nordlandsbanen er godt egnet til dette prosjektet, sier Lindset.

Av andre tema som ble tatt opp med Moxnes nevner han konsesjonsavgift for oppdrettsnæringen, og at næringen forurenser.

– Vi bør stille krav om at anleggene bruker lukket løsning. Jeg nevnte i den forbindelse Vega, som har verdensarvstatus, sier Lindset.

Artikkeltags