Reduserer ved Parken bo- og servicesenter: - Alle skal få et like godt tilbud som i dag

Vefsn kommune er i ferd med å redusere belegget ved Parken bo og servicesenter med inntil 36 plasser.