Dis­se gut­te­ne fra Vefsn har klare pla­ner i sko­gen: – Her er det god plass

Tre kom­pi­ser fra Vefsn sat­ser på å gi et hjem til en type ­kjø­re­tøy som brer om seg i an­tall. Hjem­met skal byg­ges i et skogs­om­rå­de ved elva Fus­ta nord for Mo­sjø­en.