Til Romania for å endre fagplaner etter inspirasjon fra Mosjøen: – Ansatte og brukere ser ut til å være lykkelige her

Et EØS-prosjekt sørger for at en skole for elever med spesielle behov i Romania henter inspirasjon i Mosjøen til å gjøre konkrete endringer i fagplanene.