To skadeskutte storokser funnet i samme område på kort tid: - Dyrene har lidd og måtte kasseres i etterkant

Vefsn kommune henstiller grunneiere og elgjegere til å gjennomgå rutinene etter at to store elgokser er felt i området mellom Drevja og Elsfjord. Felles for dem begge var at det ble funnet gamle skuddskader på dem.