Dag har utviklet et eget boligkonsept for førstegangskjøpere: – Skal vi holde på ungdommen i Vefsn må de få muligheter i boligmarkedet

Dag Edvardsen ønsker å fylle et hull i boligmarkedet i Vefsn.