20 har startet nye firma, 4 har gått konkurs - sjekk oversikten her