Diskuterte smågriser kontra kanoner: – Purker kan finne på å spise ungene sine

Vefsnpolitikere gleder seg over Odd Langvatns arbeid for en rekruttskole på Drevjamoen, men vil at kommunen tar et mer solid grep om saken. Mer støy ved Drevjamoen kan medføre problemer for drifta til smågrisbonde Steinar Jakobsen.