Vil sette ned fartsgrensen i Helfjell fra 80 km/t til 60 km/t

DEL

Vefsn kommune har satt i gang prosessen med å få redusert fartsgrensen langs Helfjellvegen mellom Haugen og Grøftremselva fra 80 km/t til 60 km/t.

Saken har vært til høring hos Statens vegvesen uten merknader, og ligger nå til høring hos politiet. Saken skal deretter videre opp i formannskapet, men i påvente av dette vedtaket ønsker kommunen å sette ned fartsgrensen midlertidig fra fredag 13. Oktober til 1. Desember.

Dette er strekningen Vefsn kommune nå ønsker å redusere hastigheten langs.

Dette er strekningen Vefsn kommune nå ønsker å redusere hastigheten langs. Foto:

Årsaken til at kommunen ønsker å få et midlertidig vedtak før det permanente vedtaket trer i kraft, er at Helfjellvegen nå blir brukt til omkjøring under anleggsarbeidet på E6, der E6 blir stengt i perioder. Det vil derfor i perioder bli ekstra gjennomgangstrafikk på denne strekningen. I følge kommunen haster det derfor med å få på plass en reduksjon av hastigheten forbi tettbebyggelse og golfbanen i Helfjellet.

Artikkeltags