Klage om granittbrudd i Drevja: - Boligen er og har vært utsatt for påvirkning av sprengning

GRANITTBRUDD: Kolbjørn Nilsskog AS har regulert et granittbrudd ikke så langt fra Drevja kirke (øverst i bildet) i Drevjadalføret.

GRANITTBRUDD: Kolbjørn Nilsskog AS har regulert et granittbrudd ikke så langt fra Drevja kirke (øverst i bildet) i Drevjadalføret. Foto:

Rystelser, støv, støy, naboer, saksbehandling og lang saksbehandlingstid preger klagemomentene i en klagesak om et planlagt granittbrudd nær Drevja kirke i Vefsn.

DEL

11. februar behandler Vefsn planutvalg en klagesak med tittelen «Ny klagebehandling – Detaljregulering for Drevja granittbrudd».

Rådmannen innstiller i saksframlegget på at en klage fra to personer, datert 8. juli 2018, ikke blir tatt til følge, og at den derfor blir sendt til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

Rådmannen forklarer at boligen til klagerne både er og har vært utsatt for påvirkning fra sprengning. Årsaken er boligens nærhet til forsvarets skytefelt, samt utbyggingen av fylkesvei 78.

– Klager har ikke opplyst hvorvidt det har oppstått skader på grunnmuren. Kommunen vurderer saken slik at hvis det hadde oppstått skader, så ville en slik opplysning kommer fram gjennom saksbehandlingen, hevder kommunen.

 I en sammenfatning av klagernes ulike argumenter skriver rådmannen at klagerne påpeker at boligen er 106 år gammel.

– Klagerne er bekymret for at rystelser fra sprengninger skal gi skader på grunnmuren. Dette har ikke blitt vurdert eller utredet i saken, mener klagerne, sitert fra rådmannens saksframlegg.

– Dette er et nytt forhold som ikke tidligere har blitt tatt opp fra klagers side. Det er ikke vanlig å ha bestemmelser i reguleringsplaner angående vibrasjoner, skriver rådmannen som en kommentar til dette punktet.

Klagerne har for øvrig flere momenter med tilhørende argumentasjon i klagen (ref: saksframlegg):

  • Saksbehandlingen
  • Høring av naboer
  • Støy
  • Støv og vannkilde
  • Klagerne mener at kommunen karakteriserer klagernes argumentasjon som «politikk"
  • Grunnmur / rystelser (referert til over, red.anm.)

Det hører med til historien at Vefsn kommunestyre 12. februar i fjor vedtok en detaljregulering for Drevja granitt. Vedtaket ble påklaget. På grunn av klagen gjorde Vefsn planutvalg 8. mai endringer i plandokumentene. Hensikten var å komme i møte klagernes bekymringer, men samtidig legge til rette for bergverksdrfit.

Dette vedtaket ble påklaget 8. juli. Kommunen valgte 22. august å sende denne klagen direkte til Fylkesmannen i Nordland for en endelig avgjørelse, men fikk etterhvert brevet i retur med beskjed om at kommunen formelt må ta stilling til klagen før fylkesmannen kan behandle den.

Lang saksbehandlingstid hos fylkesmannen har i følge sakframlegget medført at klagen blir behandlet av planutvalget først nå.

- Fylkesmannen har brukt uvanlig lang tid på denne saken, skriver rådmannen.

Artikkeltags