Vil heve kvaliteten i omsorgstjenestene - kan legge ned 36 sykehjemsplasser i Vefsn

Reduksjon i 36 langtidsplasser kombinert med bedre hjemmetjeneste, flere omsorgsboliger og mer trening for eldre er resepten på hvordan kvaliteten i omsorgssektoren skal økes.

Artikkeltags