Sa ja til 900.000 kroner i kommunal støtte til festspill: - Det er litt ullent hva de ulike aktørene skal gjøre

UTSETTE ELLER IKKE UTSETTE: Carola Karl Urvik (V) var ikke enig med Høyres Jørn Clausen i at saken burde utsettes. Kun Clausen stemte for en utsettelse.

UTSETTE ELLER IKKE UTSETTE: Carola Karl Urvik (V) var ikke enig med Høyres Jørn Clausen i at saken burde utsettes. Kun Clausen stemte for en utsettelse. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Hele Vefsn formannskap applauderer prosjektet "Festspillene på Helgeland". Men enkelte synes det er greit å få flere detaljer om hvordan Toppenkurset, Galleria og Byfestveko skal fungere sammen.

DEL

Sak publisert 2. november 2018.

Høyres Jørn Clausen markerte seg i en debatt i Vefsn formannskap mandag om kommunal medfinansiering av Festspillenen på Helgeland.

Rådmannen innstilte i saken på at kommunen bidrar med 900.000 fondskroner over tre år til å få realisert festspillene, et prosjekt som eies av de tre selvstendige arrangementene Byfestveko, Galleria Kustfestival og Toppenkurset.

Rådmannens forslag ble til slutt enstemmig vedtatt.

Bakgrunnen for saken er en prosjektsøknad fra Roar Møller i Byfestveko, Silje Mari Bergsnev i Galleria og Trond Wika i Toppenkurset.

Rådmann Erlend Eriksen konstaterte i møtet at han har vært i dialog med arrangørene og diskutert saken.

– Jeg anbefalte blant annet at det blir ansatt en prosjektleder i 60 prosent- stilling. Jeg tenker at en 100 prosent- stilling fort kan medføre at mye av ramma i budsjettet går bort i lønn, argumenterte Eriksen til formannskapet.

- Lite konkret

Det gjorde han etter at Jørn Clausen og Åshild Pettersen (SV) hadde servert flere tankekors rundt innholdet i prosjektsøknaden.

Clausen ville utsette saken.

– Jeg støtter Festspillene på Helgeland. Men jeg klarer ikke å se helt hvem som skal gjøre hva. Hvordan er innflytelsen mellom Festspillene på Helgeland og disse tre selvstendige arrangementene? Hva er, mer spesifikt, 400.000 kroner i «kunstnerisk produksjon», som det står i søknaden? Hva er «egeninnsats»? Er det tidsbruk? Penger? Jeg synes søknaden framstår som ullen og lite konkretisert. Framdriftsplanen tilsier dessuten at stillingen skal utlyses 15. februar, med tilsettelse 1. mars. Da har de allerede en person klar nå, antar jeg. Prosjektplanen ser uferdig ut, sa Clausen.

- Useriøst

– Jeg er delvis enig med Clausen. For meg framstår det som useriøst å lyse ut en 60 prosent- stilling. Poenget er å løfte arrangementene til et høyere og mer profesjonalisert nivå. Det blir vanskelig å få tak i godt kvalifisert personell til en 60 prosent- stilling. Jeg støtter utsettelse, for å få avklaringer, sa Pettersen.

Uttalelsene fikk flere politikere på banen.

– Vi har kort tid dersom festspillene skal realiseres i sommer. Dette er en god idé, og vi bør prøve å gjennomføre den nå. Det er for øvrig unikt at to av byens banker er med på sponsorsiden. Også kommunen bør bidra nå, sa ordfører Jann-Arne Løvdahl.

- Veien blir til mens vi går

– Vi har diskutert i mange år at de tre arrangementene må koordineres. Jeg er ser ikke hensikten med å utsette. Av og til blir veien til mens vi går, sa Carola Karl Urvik (V).

– Vi har fått tilstrekkelig informasjon. Å samle alle tre under ett tak kan også bidra til at det er mulig å få inn mer støtte utenfra, la hun til.

Motargumentene fikk Pettersen til å trekke støtten til en utsettelse av saken.

I saksdebatten hevdet Pettersen at Nordland fylkeskommune ved flere anledninger har signalisert vilje til å støtte prosjektet Festspillene på Helgeland.

Clausen mente at det blir feil av politikerne å ta stilling til prosentstørrelsen på prosjektlederstillingen.

– Det må deltakerne i prosjektet selv ta stilling til. Jeg støtter saken, men pengene bør inn i ordinær budsjettsammenheng, og ikke tas fra kommunens frie fond, mente Clausen.

– Jeg ønsker ikke at kommunen skal gå inn og detaljstyre dette med stillingsstørrelse nå. Det er en årsak til at de tre arrangørene går sammen, bemerket Urvik.

– Vi må ikke nødvendigvis mene noe om hvordan de utfører prosjektet nå. Jeg har tro på at de får det til, sa Løvdahl, blant annet.

Artikkeltags