Vil ha offisielt samisk navn på Vefsn - Rana har allerede satt i gang en prosess

Språkstudent Thomas Brevik Kjærstad fra Mosjøen vil at Vefsn gjør som i Rana og jobber for et offisielt sørsamisk stedsnavn på kommunen.