Vefsn Ap vil ikke legge ned Mosjøen og Elsfjord skole: – Rapporten inneholder for mange usikkerhetsmoment

Vefsn Ap, her representert ved gruppeleder Tone Moby Røreng og leder Rune Krutå, går ikke inn for å legge ned Mosjøen og Elsfjord skoler.

Vefsn Ap, her representert ved gruppeleder Tone Moby Røreng og leder Rune Krutå, går ikke inn for å legge ned Mosjøen og Elsfjord skoler. Foto:

Av
DEL

Vefsn Arbeiderparti går ikke inn for å legge ned Mosjøen og Elsfjord skole, slik rådmannen innstiller på i skolestruktursaken. Det sier leder for Vefsn AP, Rune Krutå, og gruppeleder Tone Moby Røreng til Helgelendingen fredag.

– Rapporten fra WSP sier ikke noe om hvordan skolehverdagen blir etter at omstruktureringen er gjort. Vi må vite hva som er planen. Kvalitet er ikke det samme som at det er 30 unger i et klasserom, sier Moby Røreng.

Krutå sier at bakgrunnen for rapporten er kommunens ønske om å vurdere oppvekstsektoren.

Flere momenter

– Men vi har ikke gjennomgått andre sektorer innen oppvekstsektoren, så som barnehager. Vi kan jo da stille spørsmål ved om rapporten fra WSP er god nok, sier Krutå.

– I tillegg så vet vi jo at det må en massiv utbygging til på Olderskog skole for å gi plass til elever fra Mosjøen skole. Vi må rett og slett vite hva det er vi skal ta stilling til.

– I tillegg må vi også vurdere bruken av ledige lokaler dersom skolene hadde blitt lagt ned, sier Krutå.

– En gjenbruk av Mosjøen skole er sikkert mulig, men det blir en stor kostnad. Vi kan ikke være sikre på at økonomiske konsekvenser av en omstrukturering er godt nok dokumentert i rapporten. I tillegg så kan vi stille spørsmål ved om vi gjør klokt i å flytte alle skolene ut av sentrum. Vi ønsker et levende sentrum, sier Moby Røreng

– Pluss at vi ønsker den aktiviteten som en skole genererer på kveldstid, legger Krutå til.

Må spare penger

Innstillingen fra rådmannen er i stor grad basert på at kommunen angivelig sparer store penger ved å legge ned skoler. Krutå og Moby Røreng påpeker at det å beholde dagens struktur vil få konsekvenser i andre kommunesektorer.

– Pengene må inn et sted fra, sier Krutå.

– Hvor ønsker Ap eventuelt å kutte for å finansiere kostnaden med å beholde drifta ved Mosjøen og Elsfjord skoler?

– Vi har tanker. Men dette må vi jobbe mer med.

– Har valgkampen 2019 spilt en rolle for at Aps vurdering av saken slik dere presenterer den i dag?

– Nei, der er vi ikke enda. Skolesaken er stor og viktig. Vi må ta den her og nå.

Krutå legger til at han blir overrasket om Ap blir nedstemt når kommunestyret senere i høst får Aps forslag om å beholde dagens skolestruktur på bordet. Moby Røreng sier at rapporten fra WSP fortsatt vil ligge som et bakteppe.

– Det dokumentet har vi jo, sier hun.

– Vi ønsker en gjennomgang av hele drifta til kommunen. Prosessen er allerede satt i gang, sier Krutå.

Freder ikke skolene

– Vil dere be rådmannen utføre en kvalitetsvurdering av konsekvensene av en eventuell nedleggelse av de to skolene?

– Vi har ikke tatt en endelig beslutning på hva vi eksakt skal foreslå. Men rapporten inneholder for mange usikkerhetsmoment, sier Moby Røreng.

– Dere sier at dere ikke vil legge ned skoler. Hva legger Ap i dette? Er dette et endelig standpunkt?

– Elsfjord vil nok komme under press flere ganger. Skolen mister elever. Diskusjonen vil nok dukke opp igjen.

– Vil spørsmålet om Mosjøen skole komme tilbake?

– Vi må jo se på dette etter hvert. Det er et faktum at vi har ett skolebygg for mye i Mosjøen. Vårt poeng nå er at vi ønsker å se helhetlig på saken. Vi må vite at kvaliteten i skolen er god nok ved en eventuell omstrukturering. Og vi må vite hvor vi kan ta ned for å finansiere både skole og ikke minst omsorgssektorens utfordringer, sier Krutå.

Artikkeltags