Godtar ikke at Sjøgata blir stengt: – Vi er totalt uenig i måten dette blir håndtert på