Kjemper for en bedre fastlegeordning: – Det vil ha enorme ringvirkninger dersom den rakner

– Fastlegeordningen er primærhelsetjenestens grunnstein. Det vil ha enorme ringvirkninger dersom den rakner.