Kritikk fra Vefsn til fylket: – Surprise! Nesten ingen kutt er foreslått i Rana

Fylkesrådet og fylkestinget har fått i fanget et kritisk innspill om linjekutt fra Vefsn kommune. Fylkesrådet avgir innstilling i saken 12. november.