Langt over 200 innspill om Nesna - fykter at barnehager og skoler i Vefsn ikke får tak i nok pedagoger

Barnehagestyrere i Vefsn og oppvekstsjefer på Helgeland med klart signal om studiested Nesna og konsekvensene av å legge ned.