Søker serveringsbevilling – vil ha kafé i utsalget før vinteren

Per Inge Tverå avventer søknadsprosessen og håper han snart kan åpne kafè i bakeriutsalget i Skjervgata.