Glede etter Ap, SV og Sps budsjettinnspill: - Skolestua er det ypperste vi kan gi denne elevgruppen

Nedleggelse av skolestua er et av mange kuttforslag fra rådmannen. Både den og skolestrukturen kan bli berget, dersom SV, Ap og Sp klarer å kvesse kuttkniven godt nok.