Fylkesmannen opphever sju av 11 avvik etter tilsyn i nærings- og boligkompleks: – En kompleks sak

Fylkesmannen opphever sju av 11 avvik etter et tilsyn Vefsn kommune gjennomførte i nærings- og boligkomplekset Chr. Qvalesgate 1-3. Tilsynet ble gjennomført i november 2018.