Krever 200.000 i lønnskutt til ordføreren: – Den bør ikke være dobbelt så stor som lønna til vanlige folk

INNTEKTSGAP: Gunnvald Lindset (Rødt) vil at ordførerens godtgjørsler kuttes tilsvarende 200.000 kroner per år, og at ordførerlønna baseres på folketrygdens satser framfor på stortingsrepresentantenes godtgjørsle. Han påpeker at saken er av prinsippiell karakter.

INNTEKTSGAP: Gunnvald Lindset (Rødt) vil at ordførerens godtgjørsler kuttes tilsvarende 200.000 kroner per år, og at ordførerlønna baseres på folketrygdens satser framfor på stortingsrepresentantenes godtgjørsle. Han påpeker at saken er av prinsippiell karakter. Foto:

Gunnvald Lindset i Rødt i Vefsn kommunestyre erkjenner at ordførerollen er krevende. Men han synes ikke at ordførerrollen fortjener en lønningspose som er mer enn dobbelt så stor som lønna til hvermannsen .

DEL

Onsdag konstitueres det nye kommunestyret i Vefsn. På saksplakaten står foruten valg til utvalg, nemnder og komiteer også saken "Forskrift om godtgjørsle til folkevalgte".

I forbindelse med saken sier Lindset at han vil foreslå at ordførerlønna i Vefsn kommune reguleres av beløpene i folketrygdsystemet og tilsvarende det som heter 8 G («G»= grunnbeløp). 8 G tilsvarer 798.864 kroner.

Ned 200.000 kroner

798.000 kroner er omkring 80 prosent av lønna ordføreren har i dag. Ordførerens lønn er igjen basert på godtgjørslen stortingsrepresentantene får. Den er 987.997 kroner per år. Det Lindset foreslår medfører med andre ord at kommende ordfører Berit Hundåla (Sp) risikerer et lønnsfall på rundt 200.000 kroner målt opp mot lønna til dagens ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap).

Lindset vil at godtgjørsla til alle folkevalgte i kommunen skal kuttes prosentvis tilsvarende. Poenget er at han ønsker at det er folketrygdsystemets grunnbeløp som bør gjelde, og ikke lønna til stortingsrepresentantene.

– En lønnskommisjon fastsetter hvert år lønna til stortingsrepresentantene. Den fastsetter gjerne lønna høyere år for år. Vi mener at gapet mellom en gjennomsnittlig årslønn for vanlige arbeidstakserer og toppledelsen i kommunen har blitt for stor, sier Lindset.

Et kjapt nettsøk viser at en gjennomsnittlig årslønn i Norge er rundt 450.000 kroner.

- Fjerne seg fra grunnplanet

– Hva er negativt med et stort gap mellom ledelsen i kommunen og årslønna til folk flest?

– En leder med høy årslønn befinner seg i en helt annen økonomisk situasjon enn mange vanlige lønnsmottakere. Det igjen kan medføre at en leder kan fjerne seg fra grunnplanet i samfunnet, og at evnen til å sette seg inn i hverdagsfolks situasjoner blir dårligere, sier Lindset. Han understreker at han ikke er imot at en ordfører bør tjene mer enn folk flest.

– Rollen som ordfører er omfattende og ingen vanlig jobb. Du må være tilgjengelig mer og mindre hele tiden, pluss at du må reise mye og delta i mange møter. Så lønna bør være høyere. Men den bør ikke være dobbelt så stor som lønna folk i ordinære yrker har. For Rødt er dette en prinsippiell sak som angår selve systemet. Vi ser at forskjellene i Norge øker. Vi har samme syn også når gjelder avlønning av fylkestingspolitikere. Vi ønsker å kneppe inn på lønnsgapet og dermed bidra til et mer rettferdig samfunn, sier Lindset.

– Du er selv folkevalgt, en rolle som i enkelte tilfeller kan være som å ha en uriaspost, med mye kritikk og tidvis mye jobb?

– Ja, å være folkevalgt er noen ganger slik. Men vi må ikke være redd for å ta diskusjonen. Jeg synes at folkevalgte skal godtgjøres. Spørsmålet er hvor mye. Dette er som nevnt en prinsipiell sak, og diskusjonen gjelder ikke spesifikt for kun Vefsn kommune. Debatten går i mange kommuner, sier Lindset.

– Kan du få flertall for forslaget?

– Jeg vet at Ap og Sp ikke støtter dette. Så nei. Men vi må ta diskusjonen.

Nåværende ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) er uenig med Lindset.


KUTT:? Ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) er uenig med Lindset i at ordførerlønna kan kuttes med 200.000 kroner. Her er Løvdahl omringet av rådmann Erlend Eriksen (t.v.) formannskapssekretær Rigmor Jenssen Leknes,  varaordfører Åshild Pettersen (SV) og Tone Moby Røreng (Ap). Varaordførerens lønn er, dersom kommunestyret bestemmer det, ti prosent av lønna til ordføreren.

KUTT:? Ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) er uenig med Lindset i at ordførerlønna kan kuttes med 200.000 kroner. Her er Løvdahl omringet av rådmann Erlend Eriksen (t.v.) formannskapssekretær Rigmor Jenssen Leknes, varaordfører Åshild Pettersen (SV) og Tone Moby Røreng (Ap). Varaordførerens lønn er, dersom kommunestyret bestemmer det, ti prosent av lønna til ordføreren. Foto:

- Fornuftig ordning

– Denne typen saker kommer praktisk talt hvert år fra Lindset. Jeg synes ordførergodtgjørslen er fornuftig. Jobben er en 24/7-rolle og er for så vidt greit betalt. Jeg har ikke sans for Lindsets forslag. Dagens ordning har regjert i en rekke år, i mange kommuner og har fungert godt.

– Lindset er opptatt av gapet mellom snittlønna til folk flest, og ledelsen, i dette tilfellet i kommunen?

– Jeg skjønner jo hva han sier. Men slik er ordningen i Norge i dag, og det er mange år siden også KS sa ja til at det er greit å bruke stortingslønna som utgangspunkt.


Artikkeltags