Vil eie ny hall for idrett og frivillighet - og vil unngå gjeldsøkning

Et prosjekt om en ny og kommunalt eid idrettshall på Kippermoen er satt til heving. En klar forutsetning er at frivilligheten må få innpass.