Ny turnusordning for 21 sykepleiere på hjul i Vefsn: – Pasientene blir stadig flere og sykere

Stort arbeidspress, kompliserte sykdomsbilder og stadig flere eldre er en kombinasjon som har satt farge på hjemmetjenesten i Vefsn over tid. Nå er tingenes tilstand trolig i endring.