"Festspillene på Helgeland" går mot realisering - en kommune, to banker og tre arrangement

BRA: Rune Krutå (Ap) er godt fornøyd med at de tre arrangementene nå ser ut til å gå mot en ordning med felles prosjektledelse.

BRA: Rune Krutå (Ap) er godt fornøyd med at de tre arrangementene nå ser ut til å gå mot en ordning med felles prosjektledelse. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Helgeland Sparebank og Sparebank 1 Nord-Norge i Mosjøen går sammen med Vefsn kommune inn for å yte penger over lang tid til et nytt festspillkonsept med utgangspunkt i tre veletablerte arrangement.

DEL

– Et festspill vil bidra til mer aktivitet og til at flere folk vil komme til Mosjøen. Kommunen bør bidra til å få dette i gang, sier leder Rune Krutå i Vefsn Ap.

11. februar lander saken «Festspillene på Helgeland – søknad om kommunal medfinansiering» på politikernes bord i Vefsn formannskap.

I saken innstiller rådmannen på at kommunen yter totalt 900.000 kroner for årene 2019, 2020 og 2021 til prosjektet. Pengene skal hentes fra et fond tilhørende Vefsn kommunestyre.

Beløpet skal, dersom politikerne ønsker det, utbetales til et ideelt aksjeselskap som eies av Toppenkurset, Galleria Kunstfestival og Byfestveko.

Rådmannen skriver i saksframlegget at kommunen betaler ut pengene dersom de tre aktørene dokumenterer at Helgeland Sparebank og Sparebank 1 Nord-Norge hver bidrar med det samme beløpet som Vefsn kommune.

En prosjektbeskrivelse viser at prosjektet vil koste 1,2 millioner kroner i året å drifte, inkludert en 60 prosent prosjektlederstilling – omtalt som en "festspillsjef".

Det forutsettes at de tre eierne av prosjektet hver bidrar med 100.000 kroner hvert år.

Langsiktighet fra banken

Prosjektbeskrivelsen er signert av Roar Møller på vegne av Byfestveko, Silje Mari Bergsnev på vegne av Galleria og Trond Wika på vegne av Toppenkurset.

Helgelendingen var mandag i kontakt med Bergsnev, styreleder i Galleria, Annika Hongaard, og Roar Møller. Ingen ønsket å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Banksjef Atle Edvardsen i Sparebank 1 Nord-Norge i Mosjøen sier at banken er positivt innstilt til å gi 300.000 kroner i år til prosjektet.

Det samme sier banksjef Dag Hugo Heimstad hos konkurrenten Helgeland Sparebank.

– Vi tenker at vi ønsker å støtte arrangementet med denne summen i tre år. Dette er en betydelig satsing. Vi har i lang tid hatt dialog med partene om Festspillene på Helgeland. Diskusjon om sponsoratene var en del av dialogen. I mange tilfeller så ønsker ikke konkurrerende sponsorer å sponse i samme arrangement. Men for denne saken så synes vi bankene at vi begge bør gå inn for samme sak. Vi ønsker begge å utvikle mulighetene som et festspill kan gi, og å gi noe tilbake til samfunnet. Da må vi kikke litt forbi dette med bankenes konkurransesituasjon, sier Edvardsen.

– Hva kan et festspill bety for Mosjøen som by?

– I spesifikk forstand så tror jeg at arrangørene som skal styre prosjektet kan beskrive dette best. Generelt er det et mål å heve kvaliteten på arrangementene. Det blir fortsatt viktig med dugnadsinnsats, men det er også svært viktig at ledelsen av arrangementene blir profesjonalisert. Arrangementene vil bidra til å sette Mosjøen på kartet, sier Edvardsen.

- Framtidsrettet

Heimstad sier at banken foreløpig formelt ikke har fått behandlet søknaden fra arrangørene.

– Men vi har en positiv holdning. Vi har vært i dialog med aktørene og med Sparebank 1 Nord-Norge, og mener at løsningen som blir presentert nå er til det beste for alle parter og for Mosjøen som arrangementsby. Dette er en framtidsrettet løsning. Samarbeid blir aldri feil, sier Heimstad.

Vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) sier at en felles løsning for de tre arrangementene er lurt.

– Kommunen blir finansielt med på prosjektet nå og i en tid framover. Så kan kanskje festspillene etter hvert stå på egne bein. Dette er et godt prosjekt.

- Først og fremst kommunal kjerneaktivitet

I saksframlegget konstaterer rådmannen at kommunen ikke bør påta seg nye driftsutgifter som ikke har med kommunens kjerneaktivitet å gjøre.

– Dette gjelder også nye fondsdisponeringer. Men vi registrerer politisk interesse for Festspillene på Helgeland. Derfor innstiller vi positivt, skriver rådmannen.

I prosjektbeskrivelsen formulerer de tre arrangørene et av hovedmålene slik: «Etablere Festspillene på Helgeland med et bredt og variert tilbud preget av høy kvalitet innenfor musikk, visuell kunst og scenekunst. Arrangementet tar med seg det beste fra tre veletablerte festivaler».

Artikkeltags