Satte skattetaksten 5,5 millioner høyere enn salgssummen - redusert etter klage fra hotellet

Lyngengården AS får redusert skattetakst etter en klage på verdinivået som kommunen hadde satt på eiendommen