Sist i mai ble "Nord Vefsn Velforening" stiftet.

Et viktig poeng med foreningen er å bidra til at bygdelag i Nord-kommunen i Vefsn skal jobbe sammen om felles mål.

- Vi tenker ikke bare Elsfjord, men også bygdelagene i Luktvatn, Ømmervatn og Drevvatn, sier initiativtaker  og foreningssekretær Ann Kristin Meyer.

- Vi ønsker ikke å beholde gamle bygdegrenser og dermed motsetninger bygdene i mellom. Vi vil stå samlet, sier leder i velforeningen, Vidar Iversen.

Mange saker på sakskartet

Onsdag møttes styret i velforeningen for å diskutere status og videre gang i sakene som foreningen har satt som satsingsområder og mål i 2018:

 • Nye lekestativ på oppvekssenteret
 • Arbeide for Elsfjord oppvekstsenter
 • Fartsgrense ved oppvekstsenteret settes ned fra 50 til 30 kilometer i timen
 • Trafikkdag med sykkel
 • Pensjonistkveld og andre sosiale sammenkomster
 • Varm lunsj på oppvekstsenteret en gang per måned
 • Jobbe for å starte opp igjen Elsfjordmartna`n fra 2019.

 

Meyer og Iversen tok en prat med Helgelendingen før styremøtet onsdag. Styremøtene forgår, kanskje ikke så overraskende, på bygdas viktiste samlingspunkt; Elsfjord oppvekstsenter.

- Foreningen ble startet med bakgrunn i et spleiselag med kronerulling på fjesboka for nye lekestativ på skoleområdet. Jeg fant ut at vi burde ha en forening som kan eie lekestativene. Men ikke minst så ønsker vi at vi kan få litt fart igjen i bygda vår, sier Meyer.

Hun legger til at spleiselaget nå har fått inn 22.000 kroner til nye lekestativ, og at dette er nok til å få montert opp flere nye apprarater.

Jobber parallellt med alternativ

Men styret legger ikke skjul på at den viktigste saken for velforeningen i høst er ønsket om å bevare Elsfjord oppvekstsenter.

Bakteppet er en årelang usikkerhet for skolen, tuftet på at kommunen gang på gang har foreslått å legge ned oppvekstsenteret.

Med et hårstrås margin ble skolen reddet i et vedtak i Vefsn kommunestyre vinteren 2016.

 

I saksframlegget den gangen skrev rådmannen i realiteten at det nå var på tide å gi arbeidsro og fred til både ansatte og unger.

I vår fikk debatten ny næring, i form av en konsulentprodusert rapport som ikke så overraskende foreslår nedleggelse av Elsfjord oppvekstsenter.

Rapporten ble laget på bakgrunn et vedtak i Vefsn kommunestyre.

Hva rådmannen til slutt innstiller på i saken er foreløpig ukjent. Men bygdefolket i Elsfjord har i lang tid forberedt seg på at kommunepolitikerne før eller senere kommer til å sette kroken for døren på den kommunale skolen- og barnehagen i Nord-kommunen.

- Vi ønsker å starte Montessori-skole og privat barnehagedrift dersom kommunen legger oppvekstsenteret ned. Det blir svært vanskelig å få yngre folk til å bosette seg her dersom skolen og barnehagen forsvinner. Ikke minst så får en nedleggelse store konsekvenser for barna. Vi får jo beskjed fra kommunen om at barnehagen på Granmoen er full. Det betyr at vi må kjøre barnehagebarna til barnehager i byen. Flere av foreldrene her jobber i Korgen, i Hemnes og på Mo. Dette blir i praksis helt uholdbart. Samtidig må skolebarna slik vi forstår saken busses via E6 til Granmoen. Vi frykter en reisetid på en time og ti minutter - hver vei. Nærmere 2,5 timer hver dag i buss, altså. Hvem vil ha det slik? Hvem vil sette ungen sin på kun fem år av på et busstopp når det er lagt opp slik? Ungene får jo full arbeidsdag før de er hjemme fra skolen. Og så skal det gjøres lekser. Kjøring til fritidsaktiviteter - som vi knapt har et tilbud av her i bygda - kommer i tillegg. Når skal vi foreldre få tid til å være sammen med barna våre? spør Meyer.

- Oppvekstsenteret er selve limet i bygda. Jeg tenker at velforeningen kan samle alle krefter for å jobbe for at skolen og barnehagen består, legger Iversen til.

Styret i velforeningen:

 • Vidar Iversen - leder
 • Mari-Ann Andersen - kasserer
 • Ann Kristin Meyer - Sekretær
 • Anders Vestvik - styremedlem
 • Marlin Bjerknesli og Elin Knutli - varamedlemmer