Om skolevedtak i Elsfjord: – Vi ser ingen økonomisk gevinst av å flytte barnehagen

Rådmannen i Vefsn kommune poengterer at det neppe gir besparelser å flytte Elsfjord barnehage inn i skolebygget i Elsfjord.